Bildkonstlinjen Balatako


Välkommen till Wava-institutets bildkonstlinje för barn och unga!
På bildkonstlinjen studerar vi bildspråket. Här är arbetsprocessen ofta viktigare än resultatet. I stället för att producera konstverk övar man olika visuella färdigheter. Vi använder mångsidiga konstmaterial. Man lär sig även samarbeta och att värdera både sina egna och andra elevers arbeten. Bildkonstlinjens målsättning är att stödja elevens kreativitet och uttrycksförmåga och förmågan att tolka bilder och den visuella kulturen.

Grundläggande konstundervisning i bildkonst
Bildkonstlinjens undervisning ges enligt den allmänna lärokursen i bildkonst (500 h).
Undervisningen är fritidsverksamhet och riktar sig till barn och unga (5-16 år).
Undervisningsgrupperna samlas på eftermiddagarna och kvällarna 1-3 lektioner per vecka.
Bildkonstlinjen är ed del av Wava-institutet och undervisningsutrymmena finns i konstkvarteret Campus Allegro. Ingång från Runebergsgatan 8

Elevansökan och antagning
Ansökningstiden för nya elever är på våren. Om det finns flera sökanden än studieplatser tas eleverna in i anmälningsordning. Elever som fått en elevplats informeras per epost. De som inte ryms med kommer på reservplats och tas in om en ledig elevplats uppstår. Barn som redan deltar i konstverksamheten har en given plats i nästa års kurs. Om eleven avbryter sina studier ska en skriftlig anmälan göras till ledande lärare i bildkonst malin.simons@jakobstad.fi.

Elever och undervisning
Undervisningsgruppens storlek är mellan 8-15 elever
Lärarna är utbildade konstpedagoger eller pedagogiskt inriktade bildkonstnärer.
Undervisningen delas i tre undervisningsperioder beroende på elevens ålder
  • Förberedande undervisning 5-6 åringar
  • Grundstudier 7-12 åringar
  • Verkstadsstudier 13-16 åringar
Bildkonstlinjen ordnar ibland sommarkonstkurser, kortare specialkurser och veckoslutskurser som är öppna för alla.

Kontaktuppgifter och info
Kansliärenden sköts på Storgatan 9, tel. 044-7851279 (Kaija Ena). Vid frågor om bildkonstlinjen ring bildkonstlärare Malin Simons 044-7851394