Konstskolan Balatako

Läsåret 2014-2015

Välkommen till Jakobstads konstskola för barn och unga!

I konstskolan studerar vi bildspråket. Här är arbetsprocessen ofta viktigare än resultatet. I stället för att producera konstverk övar man olika visuella färdigheter. Vi använder mångsidiga konstmaterial. Man lär sig även samarbeta och att värdera både sina egna och andra elevers arbeten. Konstskolans målsättning är att stödja elevens kreativitet och uttrycksförmåga och förmågan att tolka bilder och den visuella kulturen.

Grundläggande konstundervisning i bildkonst
Konstskolans undervisning ges enligt den allmänna lärokursen i bildkonst (510 h).
Undervisningen är fritidsverksamhet och riktar sig till barn och unga (5-16 år).
Undervisningsgrupperna samlas på eftermiddagarna och kvällarna 1-3 lektioner per vecka.
Konstskolan lyder under Jakobstadsnejdens musikinstituts administration och undervisningsutrymmena finns i det nybyggda konstkvarteret Allegro. Ingång från Runebergsgatan 8

Elevansökan och antagning
Ansökningstiden för nya elever är 20 mars till 18 april. Om det finns flera sökanden än studieplatser väljs eleverna I anmälningsordning. Elever som fått en elevplats informeras per brev. De som inte ryms med kommer på reservplats och tas in om en ledig elevplats uppstår. Barn som redan deltar i konstverksamheten har en given plats i nästa års kurs. Om eleven avbryter sina studier ska en skriftlig anmälan göras till ledande lärare i bildkonst malin.simons@jakobstad.fi.

Elever och undervisning
Undervisningsgruppens storlek är mellan 8-15 elever
Lärarna är utbildade konstpedagoger eller pedagogiskt inriktade bildkonstnärer.
Undervisningen delas i tre undervisningsperioder beroende på elevens ålder
  • Förberedande undervisning 5-6 åringar
  • Grundstudier 7-12 åringar
  • Verkstadsstudier 13-16 åringar
Konstskolan ordnar även sommarkonstkurser, kortare specialkurser och veckoslutskurser som är öppna för alla.

Kontaktuppgifter och info
Närmare uppgifter om Konstskolan kommer i höstens infobrev. Kansliärenden sköts på Storgatan 9, tel. 06-7863279 (Kaija Ena). Vid frågor ring bildkonstlärare Malin Simons 044-7851394