Kuvataidelinja Balatako

Tervetuloa Wava-opistoon !

Kuvataidelinjalla opiskellaan kuvakieltä. Siinä työprosessi on usein tulosta tärkeämpi. Taideteosten tuottamisen sijaan harjoitellaan erilaisia visuaalisia valmiuksia. Käytettävissä on monipuolisia taidemateriaaleja. Myös yhteistyötä opitaan, samoin arvostamaan sekä omia että muiden oppilaiden töitä. Kuvataidelinjan tavoitteena on tukea oppilaan luovuutta ja ilmaisukykyä ja kykyä tulkita kuvia ja visuaalista kulttuuria.

Kuvataiteen perusopetus
Kuvataidelinjan opetusta annetaan kuvataiteen yleisen oppimäärän mukaan (500 h).
Opetus on vapaa-ajan toimintaa ja suunnattu lapsille ja nuorille (5–16-vuotiaille).
Opetusryhmät kokoontuvat iltapäivisin ja iltaisin 1–3 oppitunniksi viikossa.
Kuvataidelinja kuluu Wava-opistoon, ja opetustilat sijaitsevat Campus Allegron taidekorttelissa. (sisäänkäynti Runeberginkatu 8).

Oppilaaksi hakeminen ja ottaminen
Uudet oppilaat voivat hakea opiskelupaikkaa keväällä. Jos hakijoita on enemmän kuin opiskelupaikkoja, oppilaat saavat opiskelupaikan ilmoittautumisjärjestyksessä. Oppilaspaikan saaneille ilmoitetaan saadusta paikasta sähköpostilla kesän alussa, syksyllä ilmoitetaan opintojen alkamisaika ja ryhmäjako.
Ne, jotka eivät mahdu mukaan, jäävät varapaikoille ja otetaan oppilaaksi, kun oppilaspaikka vapautuu. Jo tällä hetkellä taidetoimintaan osallistuvilla lapsilla on paikka ensi vuoden kurssille. Jos oppilas keskeyttää opintonsa, on asiasta tehtävä kirjallinen ilmoitus kuvataiteen johtavalle opettajalle osoitteeseen malin.simons@jakobstad.fi. Jatkamisilmoitus tehdään keväällä eeposohjelman kautta.

Oppilaat ja opetus
Opetusryhmän koko on 8–12 oppilasta. Opettajat ovat koulutuksen saaneita taidepedagogeja tai pedagogisesti suuntautuneita kuvataiteilijoita. Opetus jaetaan kolmeen opetusjaksoon oppilaan iän mukaan.
  • valmistava opetus 5–6‑vuotiaat 
  • perusopinnot 7–12‑vuotiaat 
  • työpajaopinnot 13–16‑vuotiaat.
Kuvataidelinja järjestää myös kesätaidekursseja, lyhyitä erikoiskursseja ja viikonloppukursseja, jotka ovat kaikille avoimia.

Yhteystiedot ja info
Kanslia on Isokatu 9:ssä. Kanslia: 044-7851279 (Kaija Ena).
Kuvaataideopettaja Malin Simons: 044-7851394 /malin.simons@pietarsaari.fi