Taidekoulu Balatako

Lukuvuosi 2014–2015
Tervetuloa Pietarsaaren lasten ja nuorten taidekouluun!

Taidekoulussa opiskellaan kuvakieltä. Siinä työprosessi on usein tulosta tärkeämpi. Taideteosten tuottamisen sijaan harjoitellaan erilaisia visuaalisia valmiuksia. Käytettävissä on monipuolisia taidemateriaaleja. Myös yhteistyötä opitaan, samoin arvostamaan sekä omia että muiden oppilaiden töitä. Taidekoulun tavoitteena on tukea oppilaan luovuutta ja ilmaisukykyä ja kykyä tulkita kuvia ja visuaalista kulttuuria.

Kuvataiteen perusopetus
Taidekoulun opetusta annetaan kuvataiteen yleisen oppimäärän mukaan (510 h).
Opetus on vapaa-ajan toimintaa ja suunnattu lapsille ja nuorille (5–16-vuotiaille).
Opetusryhmät kokoontuvat iltapäivisin ja iltaisin 1–3 oppitunniksi viikossa.
Taidekoulu on Pietarsaaren seudun musiikkiopiston hallinnon alainen, ja opetustilat sijaitsevat vastavalmistuneessa Allegron taidekorttelissa. (sisäänkäynti Runeberginkatu 8).

Oppilaaksi hakeminen ja ottaminen
Uudet oppilaat voivat hakea opiskelupaikkaa 5:nnestä maaliskuuta 15:nteen toukokuuta. Jos hakijoita on enemmän kuin opiskelupaikkoja, oppilaat saavat opiskelupaikan ilmoittautumisjärjestyksessä. Oppilaspaikan saaneille ilmoitetaan saadusta paikasta sähköpostilla toukokuussa ja elokuussa kirjeellä, jossa ilmoitetaan opintojen alkamisaika ja ryhmäjako.
Ne, jotka eivät mahdu mukaan, jäävät varapaikoille ja otetaan oppilaaksi, kun oppilaspaikka vapautuu. Jo tällä hetkellä taidetoimintaan osallistuvilla lapsilla on paikka ensi vuoden kurssille. Jos oppilas keskeyttää opintonsa, on asiasta tehtävä kirjallinen ilmoitus kuvataiteen johtavalle opettajalle osoitteeseen malin.simons@jakobstad.fi. Jatkamisilmoitus tehdään keväällä. Silloin oppilaat saavat ilmoittautumislomakkeen, joka täytetään ja palautetaan.

Oppilaat ja opetus
Opetusryhmän koko on 8–12 oppilasta. Opettajat ovat koulutuksen saaneita taidepedagogeja tai pedagogisesti suuntautuneita kuvataiteilijoita. Opetus jaetaan kolmeen opetusjaksoon oppilaan iän mukaan.
  • valmistava opetus 5–6‑vuotiaat 
  • perusopinnot 7–12‑vuotiaat 
  • työpajaopinnot 13–16‑vuotiaat.
Taidekoulu järjestää myös kesätaidekursseja, lyhyitä erikoiskursseja ja viikonloppukursseja, jotka ovat kaikille avoimia.

Yhteystiedot ja info
Lisätietoja taidekoulun tiloista Allegro-kampuksessa tulee syksyn infokirjeessä. Kanslia on Isokatu 9:ssä. Kanslia: 06-7863279 tai kuvaamataidonopettaja Malin Simons: 044-7851394 /malin.simons@pietarsaari.fi