Grundkurs i konst/Taiteen peruskurssi

Balatako höll 2010-2011 en grundkurs i konst för 6-8-åringar som pågick hela året. Kursen arrangerades i samarbete med Jakobstads svenska och finska arbetarinstitut. Temat för årets skapande var ”Hav och sjöfart” Under kursen ritade och formade vi bland annat fiskar och målade sjömän och kaptener och sådant som sjömännen kunde hämta med sig från sina resor till fjärran länder.


Balatako piti 2010-2011 6-8 –vuotiaille tarkoitetun koko vuoden kestävän taiteen peruskurssin. Kurssi järjestetiin yhteistyössä Pietarsaaren ruotsinkielisen ja suomenkielisen työväenopiston kanssa. Vuoden luovana teemana oli ”Meri ja merenkäynti”. Kurssin aikana piirrettiin ja muotoiltiin kaloja ja maalattiin merimiehiä sekä kapteeneja ja asioita, mitä merimiehet voisivat ottaa matkoiltansa mukaan kaukaisista maista.