vad är balatako


Vad är Balatako?

Balatko är ett 3-årigt EU-projekt som ska utveckla barnkonstverksamheten i Jakobstad. Kulturbyrån är projektägare och Malin Simons fungerar som projektkoordinator. Balatako-projektet började oktober 2009.
Balatako står för barn, lasten, taide, konst. Projektet är tvåspråkigt och strävar till att utveckla gränsöverskridande och nyskapande barnkonstverksamhet jämsides med kontinuerlig grundundervisning i konst för barn och unga i Jakobstad.

Vi vill:

Erbjuda fritidsaktiviteter inom konst som präglas av skaparglädje och upptäckarlust.
Riva språkbarriären mellan svenska och finska barn.
Ge barn och unga en naturlig kontakt till konst och kultur i vår stad.
Skapa arbetstillfällen för nejdens bildlärare och konstnärer

Vårt mål är att skapa nätverk och samarbete som också ger förutsättningar för grundandet av en barnkonstskola. Vi bjuder ut workshopar och kortkurser i konst och skapande via skolorna. Hösten 2010 börjar en balatako-konstkurs för 6-8 åringar som pågår hela året.

Kom med i verksamheten! 

Projektet har samarbetspartners som stöder projektets strävanden och även bidrar med sitt specialkunnande. En del av projektets verksamhet förverkligas genom samarbetspartnern. (t.ex. med lärarkrafter, specialkunnande, kursutrymmen.

Vi är också med i projektet!
  • Musikcafé After Eight
  • Aspegrens trädgård
  • Konstverket rf –Taidevirasto ry
  • Jakobstads sv. arbetarinstitut
  • Pietarsaaren suomenkielellinen työväenopisto
  • Juthbacka kulturcentrum

Projektkoordinator Malin Simons undervisar, samlar information och planera kursinnehåll. Hon marknadsför balatako och samordnar samarbetspartnernas delaktighet i projektet. Ta kontakt med Malin om du vill veta mera! (tel. 044-7851607)