Anmälning! / Ilmoittautuminen!


Anmälningsblanketten printas från länken. Den ifyllda blanketten postas eller förs till Musikinstitutets kansli, Köpmansgatan 10, 68600 Jakobstad. Man kan också anmäla sig under Balatakodagen 17.3
Ilmoittautumislomake printataan linkistä. Täytetty lomake palautetaan postitse tai viedään Musiikkiopiston kansliaan, Kauppiaankatu 10, 68600 Pietarsaari. On myös mahdollista ilmoittautua Balatakopäivän aikana 17.3.