BALATAKOS KONSTHÄNDER

I konstskolan Balatako har vi pratat om hur en bra barndom ser ut. Hur finländska barns uppväxt är och hur det kan vara att växa upp i ett annat, fattigare, land. FN:s barnkonventioner är ett rättsligt bindande avtal på 54 artiklar om barns mänskliga rättigheter. 195 länder har antagit konventionen och lovat förverkliga de olika rättigheterna i sitt land. I sina konsthänder har Balatako eleverna valt att lyfta fram en del av dessa rättigheter och även bidragit med några nya - som barns rätt till skönhet och fantasi!

BARNKONVENTIONENS 4 HUVUDPRINCIPER
-Alla barn har samma rättigheter och lika värde
-Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som berör barn
-Alla barn har rätt till liv och utveckling
-Alla barn har rätt att uttrycka sin åsikt och få den beaktad
BALATAKON TAIDEKÄDET

Taidekoulu Balatakossa olemme miettineet minkälainen hyvä lapsuus on. Minkälainen on suomalaisen lapsuus ja minkälaista on olla lapsi köyhäässä maassa. YK:n Lapsen oikeuksien sopimus on kaikkia alle 18-vuotiaita lapsia koskeva ihmisoikeussopimus. Se luettelee 54 artikkelissä lapsille kuuluvat ihmisoikeudet.195 maata ovat allekirjoittaneet sopimuksen ja ottaneet vastuun toteuttaa lasten eri oikeudet maassaan. Taidekäsissään Balatakon

oppilaat ovat kuvittaneet osan oikeuksistaan ja myös lisänneet muutaman uuden - lapsen oikeus kauneuteen ja mielikuvitukseen!

SOPIMUKSESSA ON NELJÄ YLEISTÄ PERIAATETTA:
- Kaikilla lapsilla on samat oikeudet ja sama arvo
- Lapsen edut ovat huomioitava jokaisessa päätöksessä jota häntä koskee
- Kaikilla lapsilla on oikeus elämään ja kehittymiseen
- Kaikilla lapsilla on oikeus omien näkemystensä kunnioittamiseen