5 sep. 2012

vad är balatako


Vad är Balatako?

Balatko är ett 3-årigt EU-projekt som ska utveckla barnkonstverksamheten i Jakobstad. Kulturbyrån är projektägare och Malin Simons fungerar som projektkoordinator. Balatako-projektet började oktober 2009.
Balatako står för barn, lasten, taide, konst. Projektet är tvåspråkigt och strävar till att utveckla gränsöverskridande och nyskapande barnkonstverksamhet jämsides med kontinuerlig grundundervisning i konst för barn och unga i Jakobstad.

Vi vill:

Erbjuda fritidsaktiviteter inom konst som präglas av skaparglädje och upptäckarlust.
Riva språkbarriären mellan svenska och finska barn.
Ge barn och unga en naturlig kontakt till konst och kultur i vår stad.
Skapa arbetstillfällen för nejdens bildlärare och konstnärer

Vårt mål är att skapa nätverk och samarbete som också ger förutsättningar för grundandet av en barnkonstskola. Vi bjuder ut workshopar och kortkurser i konst och skapande via skolorna. Hösten 2010 börjar en balatako-konstkurs för 6-8 åringar som pågår hela året.

Kom med i verksamheten! 

Projektet har samarbetspartners som stöder projektets strävanden och även bidrar med sitt specialkunnande. En del av projektets verksamhet förverkligas genom samarbetspartnern. (t.ex. med lärarkrafter, specialkunnande, kursutrymmen.

Vi är också med i projektet!
  • Musikcafé After Eight
  • Aspegrens trädgård
  • Konstverket rf –Taidevirasto ry
  • Jakobstads sv. arbetarinstitut
  • Pietarsaaren suomenkielellinen työväenopisto
  • Juthbacka kulturcentrum

Projektkoordinator Malin Simons undervisar, samlar information och planera kursinnehåll. Hon marknadsför balatako och samordnar samarbetspartnernas delaktighet i projektet. Ta kontakt med Malin om du vill veta mera! (tel. 044-7851607)

7 maj 2012

Projektet slutar-Konstskolan börjar! Hanke loppuu-Taidekoulu alkaa!

Det EU finansierade barnkonstprojektet Balatako tog slut i juni 2012. I september startar verksamheten i Jakobstads bildkonstskola för barn och unga. Undervisningsutrymmet finns i Campus Allegro och 80 barn inleder sina studier i konstskolan Balatako! För att citera Otto maskot: Livet är konstigt! Det vill säga, konst och kultur berikar livet!

Kolmevuotinen  lastentaidehanke Balatako loppui kesäkuussa 2012. Syksylla alkaa Pietarsaaren Kuvataidekoulun toiminta lapsille ja nuorille. Taideluokka sijaitsee Campus Allegro korttelissa ja 80 lasta aloittaa opinnot Balatakon taidekoulussa! Siis, Elää taiteillen! (-Taidetta ja kulttuuria rikastuttaa elämää!)

Film sommarkurs-Elokuva kesäkurssi

FILMVERKSTAD - hopes & dreams

Vad är en film? Hur bygger man upp en kort men intressant story? Filmproducent Sawandi Groskind inviger er i kortfilmens magiska värld. På kursen planeras, filmas och editeras egna kortfilmer. Kursen avslutas med filmvisning.
Ålder: 13-16 år
V. 23. MÅN- FRE 4-8.6 kl. 10-14 vid finska Arbis (Runebergsgat.1) Ta med ett mellanmål / lunch! Kursavgift: 25€
ANMÄLNINGAR: 7863607 eller 044 7851607 / kultur@jakobstad.fi före 31.5

 ELOKUVA TYÖPAJA -hopes & dreams 

Mikä elokuva on? Miten tarina rakennetaan? Elokuvatuottaja Sawandi Groskind avaa teille lyhytelokuvan maailman. Kursilla suunnitellaan, filmataan ja editoidaan omia lyhytelokuvia. Kurssin päätöksenä pidetään elokuvaesitys.
13-16 vuotiaille
V. 24 MA-PE 11.15.6 KLO 10-14 Suomenkielinen työväenopistolla (Runebergink. 1)
Tuo välipala/lounas mukaan! Kurssimaksu: 25€
ILMOITTAUTUMISET: Puh. 7863607 / tekstiviestillä 044-7851607 tai kultur@jakobstad.fi viimeistään 31.5


13 apr. 2012

VÅRUTSTÄLLNING/ KEVÄTNÄYTTELY

Barnkonstkursernas vårutställning fanns under april månad utställd i Rådhusets aula i Jakobstad. Kursernas arbetstema har varit stadsliv.

Balatako lastentaidekurssien kuvataidetuotoksia on ollut näytteillä huhtikuun ajan Pietarsaaren Raatihuoneen aulassa. Tämän vuoden luovan työskentelyn teemana oli Kaupunki elämä.

18 jan. 2012

NAPEROKUVIS!


Naperokuvis on taidekurssi tarkoitettu kaikille alle kouluikäisille lapsille ja heidän vanhemmilleen /hoitajilleen. Kokeilemme erilaisi vaarattomia taidetekniikoita ja -materiaaleja. Kurssi sopii perheen pienimmillekin. Tapaamme keskiviikkoisin (6 kerta) alkaen 25.1 klo 10.30-11.30. Materiaalimaksu 15€ (max 8 lasta + aikuisia)
Paikka: Tupakkamakasiinin 3.kerros Jakarten taidetyöpaja
Opettaja: Marika Tyynismaa-Joukosalmi
Ilmoittautumiset: 044-7851607 (Malin Simons)
TERVETULOA MUKAAN!